отзив в PONS речника

Преводи за отзив в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

о̀тзив <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отзив в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

отзив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文