отделение в PONS речника

Преводи за отделение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

отделѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отделение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отделение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文