Преводи за отвлека в bg»Английски речника

отвлека → отвличам

Вижте също: отвлѝчам

I.отвлѝчам нсв, отвлека̀ св VERB прх

II.отвлѝчам нсв, отвлека̀ св VERB рефл

I.отвлѝчам нсв, отвлека̀ св VERB прх

II.отвлѝчам нсв, отвлека̀ св VERB рефл

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文