олиото в PONS речника

Преводи за олиото в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за олиото в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

олиото Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文