новородено в PONS речника

Преводи за новородено в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за новородено в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

новородено Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文