несигурно в PONS речника

Преводи за несигурно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за несигурно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

несигурно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文