неравномерно в PONS речника

Преводи за неравномерно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за неравномерно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

неравномерно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文