неправилна в PONS речника

Преводи за неправилна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за неправилна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

неправилна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文