неподлежаща в PONS речника

Преводи за неподлежаща в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

неподлежащ -o <-и> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за неподлежаща в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

неподлежаща Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文