неочакван в PONS речника

Преводи за неочакван в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за неочакван в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
all of a sudden inf

неочакван Примери от PONS речника (редакционно проверени)

upset SPORTS

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文