мъртвешки в PONS речника

Преводи за мъртвешки в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мъртвѐшк|и (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мъртвешки в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мъртвешки Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文