модели в PONS речника

Преводи за модели в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

модѐл <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. модел ИЗК, МАТ, ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за модели в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

модели Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文