мирише в PONS речника

Преводи за мирише в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мирѝше ми нсв VERB нпрх (усещам някаква миризма, прен)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мирише в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мирише Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文