миризма в PONS речника

Преводи за миризма в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

миризм|а̀1 <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

миризм|а̀2 <-а̀та, -ѝ> СЪЩ м обикн мн разг (подправка за ядене)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за миризма в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

миризма Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文