медиите в PONS речника

Преводи за медиите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за медиите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

медиите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文