мащабни в PONS речника

Преводи за мащабни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за мащабни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мащабни Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文