маска в PONS речника

Преводи за маска в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ма̀ск|а <-ата, -и> СЪЩ ж и прен

Преводи за маска в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
patina fig
mask a. INFOR

маска Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文