лъскави в PONS речника

Преводи за лъскави в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лъ̀скав (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лъскави в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
лъскав разг

    лъскави Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文