лагера в PONS речника

Преводи за лагера в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ла̀гер1 <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

ла̀гер2 <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ТЕХН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лагера в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лагера Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文