късо в PONS речника

Преводи за късо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

къс1 <къ̀сът, къ̀сове, бр: къ̀са> СЪЩ м

къс2 (къ̀са) <къ̀си> къ̀со ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за късо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

късо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文