котва в PONS речника

Преводи за котва в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ко̀тв|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за котва в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

котва Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文