кожено в PONS речника

Преводи за кожено в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за кожено в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кожено Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文