кожена в PONS речника

Преводи за кожена в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за кожена в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кожена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文