кислородна в PONS речника

Преводи за кислородна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за кислородна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кислородна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文