килия в PONS речника

Преводи за килия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за килия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

килия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文