катастрофа в PONS речника

Преводи за катастрофа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

катастро̀ф|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за катастрофа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

катастрофа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文