кален в PONS речника

Преводи за кален в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

калѐн (-а) <-и> ПРИЛ

Преводи за кален в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кален Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文