източен в PONS речника

Преводи за източен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѝзточ|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Преводи за източен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

източен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    източен фронт ИСТ, ВОЕН

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文