изложба в PONS речника

Преводи за изложба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изло̀жб|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изложба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

изложба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文