идентифициран в PONS речника

Преводи за идентифициран в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за идентифициран в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

идентифициран Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文