закостенял в PONS речника

Преводи за закостенял в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за закостенял в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

закостенял Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文