Преводи за „заключвам“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

I . заклю̀чвам нсв, заклю̀ча св VERB прх

1. заключвам (⇔ отключвам):

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文