Преводи за „закачам“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

I . зака̀чам нсв, закача̀ св VERB прх

II . зака̀чам нсв, закача̀ св VERB рефл закачам се

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文