Преводи за „загърна“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

загърна → загръщам

Вижте също: загръ̀щам

I . загръ̀щам нсв, загъ̀рна св VERB прх

I . загръ̀щам нсв, загъ̀рна св VERB прх

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文