ефекти в PONS речника

Преводи за ефекти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ефѐкт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за ефекти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ефекти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文