езеро в PONS речника

Преводи за езеро в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Байка̀лско ѐзеро СЪЩ ср ГЕОГР

О̀хридско ѐзеро СЪЩ ср ГЕОГР

Бо̀денско ѐзеро ГЕОГР

Женѐвско ѐзеро ГЕОГР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за езеро в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

езеро Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文