единствен в PONS речника

Преводи за единствен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

единствен <-и> ПРИЛ:

Преводи за единствен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

единствен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文