евтини в PONS речника

Преводи за евтини в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

евтин <-и> ПРИЛ и прен:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за евтини в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

евтини Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文