дисекция в PONS речника

Преводи за дисекция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за дисекция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

дисекция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文