дена в PONS речника

Преводи за дена в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ден <деня̀т, дни, бр: дѐна> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дена в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

дена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文