данъкоплатеца в PONS речника

Преводи за данъкоплатеца в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

данъкопла̀т|ец <-ецът, -ци> СЪЩ м, данъкопла̀тк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за данъкоплатеца в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

данъкоплатеца Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文