давността в PONS речника

Преводи за давността в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

да̀вност <-та̀> СЪЩ ж без мн ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за давността в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

давността Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文