газя в PONS речника

Преводи за газя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.га̀зя нсв VERB нпрх (ходя)

газ1 <га̀зът, га̀зове, бр: га̀за> СЪЩ м

газ2 <газта̀> СЪЩ ж без мн

газ3 <га̀зът> СЪЩ м без мн (тъкан)

Индивидуални преводни двойки
  газо-
  gas-

  Преводи за газя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  газя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   вода газя, жаден ходя поговорка

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文