вярваща в PONS речника

Преводи за вярваща в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вя̀рваща СЪЩ ж (религиозна жена)

вя̀рващ2 СЪЩ м (религиозен човек)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вярваща в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

вярваща Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文