възрастните в PONS речника

Преводи за възрастните в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за възрастните в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

възрастните Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文