въздействам в PONS речника

Преводи за въздействам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

въздѐйствам (н)св VERB нпрх

Преводи за въздействам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

въздействам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文