витая в PONS речника

Преводи за витая в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вита̀я нсв VERB нпрх (нося се, рея се)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за витая в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

витая Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文