бронзови в PONS речника

Преводи за бронзови в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бронзови в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

бронзови Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文