блюдо в PONS речника

Преводи за блюдо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за блюдо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

блюдо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文