безусловен в PONS речника

Преводи за безусловен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

безусло̀в|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за безусловен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

безусловен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文